Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona wszelkich danych osobowych powierzanych nam przez Użytkowników naszego sklepu internetowego jest dla nas sprawą priorytetową. W związku z tym szczególną uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa oraz ochrony przekazywanych nam przez użytkowników informacji niezbędnych do korzystania z naszego serwisu.

Zamieszczona poniżej polityka prywatności objaśnia reguły i zakres przetwarzania przez naszą firmę Waszych danych osobowych, wskazuje również Wasze prawa i obowiązki jakie leżą po naszej stronie jako administratora danych. W naszej polityce prywatności jasno wskazujemy także cele do jakich wykorzystujemy dane, jak długo je przechowujemy oraz komu możemy je przekazywać.

Administrator danych

Administratorem danych jest firma Siostry w butelce Spółka Cywilna, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Dr. W. Eichlera 25. NIP 731 206 83 71, REGON 386105027.

Administrator jest też operatorem strony internetowej i sklepu internetowego siostrywbutelce.pl i oświadcza on, że wszelkie dane osobowe są uważane za ściśle poufne i podlegają przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Cel przetwarzania

Siostry w butelce s.c. przetwarzają dane osobowe (dalej zwane „Dane”) Użytkowników serwisu, w celu prawidłowego wykonywania zawartych umów w ramach sklepu internetowego poprzez serwis siostrytwbutelce.pl (dalej zwany „Serwis”). Dane te są niezbędne do:

 • Zarejestrowania się w serwisie
 • Zawarcia umowy
 • Dokonania płatności
 • Dostarczenia zamówionych przez Użytkownika perfum
 • Korzystania przez Użytkownika ze wszelkich przywilejów konsumenckich takich jak odstąpienie od umowy czy rękojmia.

Jeśli użytkownik wyraził chęć otrzymywania informacji o nowościach i promocjach, wówczas Administrator przetwarza jego Dane w celu przesyłania informacji handlowych w wyżej wymienionym zakresie.

 • Udoskonalanie świadczonych przez nas usług
 • Kontakt z Użytkownikiem

Dane, które przetwarzamy

Siostry w butelce przetwarzają następujące dane osobowe, które są niezbędne do:

 1. Logowania się w serwisie
 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 1. Rejestracji
 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Adres pocztowy
 • Kraj
 • Numer telefonu
 1. Dokonywania zakupów w serwisie
 • Imię i nazwisko
 • Adres dostawy
 • Numer telefonu
 • Adres email
 • NIP i nazwa firmy, jeśli użytkownik chce otrzymać fakturę
 • PESEL, jeśli użytkownik chce otrzymać fakturę imienną

*w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, jeśli zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy, niezbędne jest podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu.

 1. Wystawianie opinii
 • Imię i nazwisko lub nick/pseudonim
 • Adres email
 1. Newsletter
 • Adres email
 1. Formularz kontaktowy
 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Numer telefonu.

Prawna podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji. Brak takiej zgody skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

Prawa przysługujące Użytkownikowi Serwisu:

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę co do przetwarzania danych – bez podawania przyczyny. Brak zgody może dotyczyć wskazanego przez Ciebie konkretnego celu przetwarzania, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania skutkuje usunięciem Twojego konta Użytkownika z Serwisu a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz też żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie ma wpływu na dotychczas dokonane czynności, aczkolwiek skutkuje usunięciem Twoje konto Użytkownika z Serwisu a Twoje dane przestają być przez nas przetwarzane.

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie ma wpływu na już dokonane czynności. Zgłoszenie sprzeciwu skutkuje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane przestają być przez nas przetwarzane.

Zawsze masz możliwość żądania abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją wolą. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe. Możesz też zrobić to we własnym zakresie używając, po zalogowaniu w Serwisie zakładki: moje dane.

Masz również prawo żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami listownie podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne ze względu na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie absolutnie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

Zawsze możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie Ciebie nie później niż w ciągu miesiąca o podjętych przez nas działaniach w związku z otrzymaniem jakiegokolwiek z żądań.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie.

W naszej bazie pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, które przechowujemy w związku z przysługującymi ci roszczeniami a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 • Wiadomości e-mail na adres: kontakt@siostrywbutelce.pl
 • Listownie na adres: Siostry w butelce s.c. ul. Dr. W. Eichlera 25, 95-200 Pabianice

Powierzenie przetwarzania danych

Siostry w butelce powierzają przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Siostrami w butelce, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówień, dokonania płatności, oraz dostarczania ich Użytkownikowi lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Sióstr w butelce (dotyczy to jedynie Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych)

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą pod żadnym pozorem udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Cookies

Nasz Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci internetowej, zapisywania informacji dotyczących korzystania ze stron internetowych. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia a nasz Serwis będzie działał prawidłowo. Bez użycia plików „cookies” również będzie działa, ale w nieco ograniczonym zakresie.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Informujemy, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Siostry w butelce w serwisach społecznościowych

Siostry w butelce posiadają profile na Facebook i Instagram (oba profile administrowane są przez Siostry w butelce) na których publikują treści dotyczące swoich produktów. Administratorzy tych serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami Sióstr w butelce. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów. Politykę prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych znajdziesz poniżej:

Siostry w butelce jako podmiot prowadzący profile na FB i IG ma wgląd do statystyk jakie dostarcza administrator owych portali społecznościowych. Statystyki te dotyczą zainteresowań Użytkowników oraz ich danych demograficznych jak i również sposobu w jaki Użytkownicy korzystają z profili, oraz które publikowane treści są najbardziej popularne. W związku z tym administratorzy poszczególnych serwisów mają obowiązek informowania o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jako prowadzące profile, Siostry w butelce są odpowiedzialne za umieszczane w nich treści, jak i za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych w ramach korzystania z tych profili. Za pomocą profili Siostry w butelce zbierają dane użytkowników serwisów społecznościowych, którzy odwiedzają profile Sióstr w butelce. Dane dotyczą komunikacji, zamieszczanych treści oraz informacji publikowanych przez samych Użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. W sytuacji, gdy dany użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, Siostry w butelce mają dostęp do informacji skategoryzowanych przez Użytkownika jako publiczne.

Gdy użytkownik odwiedza dany profil, administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych zbieżnych technologii. Celem takiego działania jest monitorowanie zachowań i akcji podejmowanych przez użytkownika. Dane te są przetwarzane na potrzeby tworzenia statystyk strony, które są anonimowe i nie da się powiązać ich z konkretną osobą.

 • 2. Zabezpieczenia

Gromadzone i przetwarzane dane osobowe są przekazywane w postaci już zaszyfrowanej, przy czym do ich przekazywania stosujemy system szyfrowania SSL (secure socket layer). Właśnie ten system zapewnia bezpieczeństwo danych użytkownika podczas komunikacji przeglądarki z naszym serwerem. Nasze strony internetowe i pozostałe używane przez nas systemy zabezpieczamy przy pomocy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed utraceniem i zniszczeniem danych osobowych, a ponadto przed dostępem osób nieupoważnionych do danych osobowych, ich zmianą lub modyfikacją.

Zabezpieczenia te na bieżąco udoskonalamy, przy czym również od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności stosowanych przez ich systemów z RODO.

W przypadku rejestracji klienta, dostęp do konta klienta jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu wybranego hasła. Nie mamy dostępu do hasła użytkownika, ponieważ przechowujemy je w formie zaszyfrowanej, której nie może rozszyfrować ani użytkownik, ani my.

Chcielibyśmy niniejszym zaapelować, aby nie przekazywać danych dostępowych osobom trzecim. Po zakończeniu operacji na koncie klienta zalecamy wylogowanie się z konta, w szczególności, jeżeli urządzenie jest współdzielone z innymi użytkownikami. Nie ponosimy odpowiedzialności za nadużycie hasła użytkownika, chyba że sytuację taką spowoduje bezpośrednio nasze działanie.

Obsługa klienta: 731 997 663 i 506 898 200 lub siostrywbutelce@kontakt.pl