Regulamin sklepu

 1. Przedsiębiorca

Sklep internetowy, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzi firma Siostry w butelce Spółka cywilna, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Dr. W. Eichlera 25 o numerze NIP 731 206 83 71 i REGON 386105027.

Sklep działa pod adresem siostrywbutelce.pl

Kontakt

Klient może kontaktować się z prowadzącym sklep:

 • Pod adresem ul. Dr. W. Eichlera 25, 95-200 Pabianice’
 • Poprzez pocztę elektroniczną pod adresem kontakt@siostrywbutelce.pl
 • Poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Do dokonania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest podanie danych osobowych, które Siostry w butelce s.c. przetwarzają zgodnie z polityką prywatności.
 3. Zamawianie towarów
 • Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową siostrywbutelce.pl
 • Wszelkie produkty w sklepie są możliwie najbardziej szczegółowo opisane. Na stronie znajdują się informacje o cenie towaru, materiale z jakiego jest wykonany, jego wadze i wymiarach.
 • Podczas procesu kupowania, klient dokonuje wyboru produktów uwzględniając ilość zamawianych produktów oraz numer każdego zapachu.

Instrukcja zakupów w sklepie „krok po kroku”

 1. Klient wybiera konkretną perfumetkę Siostry w butelce, opisaną indywidualnym numerem oraz informacją jakich perfum odpowiednikiem jest dany zapach, klikając „wrzuć do torby”
 2. Produkt zostaje umieszczony w torbie, która jest widoczna w lewym, górnym rogu strony. Aby szybciej przejść do torby, wystarczy pod wybranym produktem kliknąć „zobacz torbę” lub kliknąć ikonę „torby” widoczną w prawym dolnym rogu, na każdym etapie dokonywania zakupów.
 3. W torbie, klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego o ile taki posiada.
 4. Kolejnym krokiem jest wybór formy płatności przez kupującego. Jeżeli klient wybrał płatność online, zostanie on przekierowany do strony, gdzie będzie mógł dokonać płatności wybranej formie.
 5. Następnie klient wybiera „do kasy”
 6. Klient potwierdza zamówienie klikając „kupuję i płacę”
 7. Do przeprowadzenia zakupów, niezbędne jest podanie Imienia, Nazwiska, Adresu tj. Nazwa Ulicy, Numer Posesji, Numer Lokalu, Kraju, Numeru Telefonu oraz Adresu Email. Bez podania tych danych zakupy nie będą możliwe. Ich przetwarzanie nastąpi tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 8. W przypadku nie otrzymania wpłaty za zamówienie, Siostry w butelce s.c. uznają, że zamówienie za nieprawidłowo złożone, co skutkuje nierealizowaniem zamówienia. Umowa kupna nie dochodzi wtedy do skutku.
 9. Do momentu dokonania płatności, na każdym etapie składania zamówienia klient może anulować zamówienie nie akceptując kolejnych kroków składania zamówienia. Takie zamówienie uznawane jest za nieważne, nie jest realizowane i zostaje automatycznie anulowane.
 10. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje, na adres poczty elektronicznej podany w danych kupującego, email z potwierdzeniem złożenia zamówienia z nadanym mu indywidualnym numerem. Numer ten może być przydatny do np. ustalenia stanu realizacji zamówienia.
 11. Siostry w butelce s.c., jako administrator sklepu internetowego zastrzega sobie możliwość kontaktowania się w kupującym poprzez email bądź telefonicznie w celu poprawnej realizacji zamówienia tj. w sprawie wątpliwości co do zamówienia lub wszelkich niezgodności uznanych za istotne.

Ceny                                                                          

 1. Ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych, są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny kupowanego towaru należy doliczyć koszty przesyłki, zgodnie z wybraną przez kupującego formą dostawy i płatności.
 3. Cena, którą kupujący widzi na stronie internetowej sklepu w momencie składnia zamówienia jest ceną wiążącą i ostateczną dla klienta i Siostry w butelce s.c. Po złożeniu zamówienia cena nie ulegnie zmianie niezależnie od wprowadzonych przez Siostry w butelce s.c. promocji lub wyprzedaży.
 4. Siostry w butelce s.c. zastrzega sobie możliwość dodawania nowych towarów, zmiany cen, produktów znajdujących się w sklepie, prowadzenia i zakańczania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Dostępność zamówionych towarów

 1. Każdy towar w dostępny w sklepie internetowym jest opatrzony informacją o dostępnych sztukach.
 2. Klient nie ma możliwości zakupienia towaru, który na stronie internetowej sklepu jest oznaczony jako niedostępny.
 3. W sytuacji gdy wielu klientów złoży zamówienia na ten sam towar, może dojść do sytuacji, że towar mimo informacji o jego dostępności będzie niedostępny. W takim wypadku kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia.

Brak możliwości realizacji zamówienia.

W sytuacji gdy dany produkt jest niedostępny na magazynie lub zamówienie nie może być zrealizowane z innej przyczyny, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość email lub telefonicznie. W wysoce uzasadnionych przypadkach Siostry w butelce s.c. mogą odmówić zawarcia umowy sprzedaży tak by nie działać na własną szkodę.

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Kiedy Klient decyduje się na płatność „za pobraniem” zamówienie zaczyna być realizowane bezpośrednio po jego złożeniu.
  Kiedy klient decyduje się na płatność „online”, zamówienie zaczyna być realizowane po zaksięgowaniu całkowitej wpłaty za zamówiony towar.
 3. Jeśli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres to czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Czas ten liczy się od momentu dokonania skutecznej całkowitej płatności za zamówienie w przypadku płatności „online”
 4. Czas dostawy może się wydłużać w okresie Świąt Bożego Narodzenia, wyprzedaży lub akcji promocyjnych.
 5. Zamówienie dostarcza wybrana przez Klienta firma kurierska.

Formy płatności

 1. Przelew, płatność „online”, operacja płatnicza jest wykonywana pomiędzy Klientem a wybranym przez Klienta operatorem płatności. Podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany bezpośrednio ze strony siostrywbutelce.pl na stronę operatora płatności.
 2. Przelew tradycyjny, Klient otrzymuje numer konta spółki i na owe konto wpłaca należność za zamówienie, wszelkie niezbędne informacje jakie powinny znaleźć się w tytule przelewu, Klient otrzymuje w wiadomości email.
 3. Karta płatnicza, płatność odbywa się za pośrednictwem wybranego przez klienta operatora. Operacja ta odbywa się pomiędzy danym operatorem karty a Klientem.
 4. WAŻNE. Sklep internetowy Siostrywbutelce.pl nigdy nie wysyła informacji do Klientów o zmianie numeru konta i prośby w dokonania płatności za pomocą przelewu tradycyjnego! Jeśli klient otrzyma taką wiadomość, jest to próba oszustwa, którą należy zgłosić bezpośrednio spółce Siostry w butelce na adres kontakt@siostrywbutelce.pl
 5. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.siostrywbutelce.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że firma „Siostry w butelce Manufaktura Perfum” może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

Termin wykonania umowy

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy Siostry w butelce s.c.  zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od momentu poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Siostry w butelce s.c. niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Koszt dostawy

 1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Koszt dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:
 • w przypadku przesyłki kurierem inpost, płatne przelewem z góry – 17 PLN brutto;
 • w przypadku przesyłki do Paczkomatu 24/7 inpost, płatne przelewem z góry – 14 PLN brutto;

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Siostry w butelce s.c. za pomocą oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
 • pocztą na adres: Siostry w butelce s.c. ul. Dr. W. Eichlera 25, 95-200 Pabianice,
 • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@siostrywbutelce.pl,
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany w terminie przed upływem 14 dni od daty otrzymania zamówienia do poinformowania Siostry w butelce s.c. o odstąpieniu od umowy.
 2. Klient powinien odesłać na własny koszt zakupiony towar w terminie możliwie szybkim, najpóźniej 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej formie, niezwłocznie po otrzymaniu i zweryfikowaniu zwracanego towaru.
 4. Zwracany towar należy odesłać na adres: Siostry w butelce s.c. ul. Dr. W. Eichlera 25. 95-200 Pabianice.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy np. używanie perfum po ich wypróbowaniu.

Odstąpienie od umowy przed otrzymaniem zamówionego towaru.

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość przed otrzymaniem zamówionego towaru. Oznacza to, że konsument może przekazać przedsiębiorcy oświadczenie odstąpienia od umowy, jeszcze przed wejściem  w fizyczne posiadanie zakupionej rzeczy.
 2. Przekazanie oświadczenia odstąpienia od umowy nie spowoduje braku wysyłki zamówionego towaru.
 3. Klient, będzie zobowiązany do odebrania przesyłki a następnie do jej zwrotu, na własny koszt, pod wskazany w regulaminie adres w zakładce Odstąpienie od umowy pkt. 7.
 4. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej formie, niezwłocznie po otrzymaniu i zweryfikowaniu zwracanego towaru.

Reklamacje

 1. Siostry w butelce s.c. sprzedają produkty nowe bez wad. Jeśli towar jest wadliwy, odpowiada za to spółka.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, każda rzecz zakupiona w sklepie internetowym może być reklamowana w czasie 2 lat od momentu zakupienia jej przez klienta (dotyczy to wszelkich wad oraz niezgodności towaru z umową).
 3. Towar uznaje się za wadliwy w szczególności wtedy, gdy nie ma zwyczajnych lub przedstawionych właściwości, nie spełnia swojego celu, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony produkt nie stanowi podstawy do uznania wadliwości towaru. Podobnie wady prezentów lub towarów bezpłatnych nieobjętych zamówieniem nie stanowią wady towaru. W przypadku perfum, zmiana zabarwienia ich cieczy, która jest zjawiskiem naturalnym, nie stanowi podstaw do reklamacji. Zdjęcia produktów w naszym sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego opisu właściwości produktów (np. opakowanie może różnić się ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta).
 4. Reklamacje należy kierować pod adres email kontakt@siotrywbutelce.pl, bądź na adres pocztowy Siostry w butelce s.c. Ul. Dr. W. Eichlera 25, 95-200 Pabianice.
 5. W przypadku reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji do identyfikacji zamówienia tj. paragon zakupu lub jego kopia, numer zamówienia, okoliczności zauważenia wady, data zauważenia wady oraz danych osobowych Reklamującego tj. email i numer telefonu wraz z preferowanym sposobem rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamujący wysyła wadliwy towar Sprzedającemu na własny koszt. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki, po przesłaniu kopii bądź skanu dowodu ich poniesienia na adres kontakt@siostrywbutelce.pl
 7. Siostry w butelce s.c. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni. O sposobie jej załatwienia poinformuje Klienta wiadomością email bądź sms.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności w takiej formie w jakiej dokonał Sprzedającemu przekazania należności.
 9. W sytuacji gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Reklamujący otrzyma zwrot towaru na adres, z którego została wysłana reklamacja oraz zostanie poinformowany o przyczynach nieuznania reklamacji wiadomością

 Wystawienie faktury

 1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  
 2. Siostry w butelce s.c. nie ponoszą odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

Kody rabatowe

Siostry w butelce s.c. oferują klientom zniżki w postaci kodów rabatowych. Zasady korzystania z nich określa regulamin o czym klient jest każdorazowo informowany. O ile nie określono inaczej, kod można wykorzystać jednorazowo a zniżki nie łączą się ze sobą.

Przetwarzanie danych osobowych

Siostry w butelce s.c. przetwarza dane osobowe klienta tylko w zakresie niezbędnym do wywiązywania się z obowiązków jakie spoczywają na spółce jako sprzedawcy zawierającego i wykonującego umowy sprzedaży na odległość. Wszelkie dane Klient podaje dobrowolnie. Więcej o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce polityka prywatności