Zwroty

  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
  2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Siostry w butelce s.c. za pomocą oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
  • pocztą na adres: Siostry w butelce s.c. ul. Dr. W. Eichlera 25, 95-200 Pabianice,
  • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@siostrywbutelce.pl,
  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany w terminie przed upływem 14 dni od daty otrzymania zamówienia do poinformowania Siostry w butelce s.c. o odstąpieniu od umowy.
  2. Klient powinien odesłać na własny koszt zakupiony towar w terminie możliwie szybkim, najpóźniej 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
  3. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej formie, niezwłocznie po otrzymaniu i zweryfikowaniu zwracanego towaru.
  4. Zwracany towar należy odesłać na adres: Siostry w butelce s.c. ul. Dr. W. Eichlera 25. 95-200 Pabianice.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy np. używanie perfum po ich wypróbowaniu.

Reklamacje

 1. Siostry w butelce s.c. sprzedają produkty nowe bez wad. Jeśli towar jest wadliwy, odpowiada za to spółka.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, każda rzecz zakupiona w sklepie internetowym może być reklamowana w czasie 2 lat od momentu zakupienia jej przez klienta (dotyczy to wszelkich wad oraz niezgodności towaru z umową).
 3. Towar uznaje się za wadliwy w szczególności wtedy, gdy nie ma zwyczajnych lub przedstawionych właściwości, nie spełnia swojego celu, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony produkt nie stanowi podstawy do uznania wadliwości towaru. Podobnie wady prezentów lub towarów bezpłatnych nieobjętych zamówieniem nie stanowią wady towaru. W przypadku perfum, zmiana zabarwienia ich cieczy, która jest zjawiskiem naturalnym, nie stanowi podstaw do reklamacji. Zdjęcia produktów w naszym sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego opisu właściwości produktów (np. opakowanie może różnić się ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta).
 4. Reklamacje należy kierować pod adres email kontakt@siotrywbutelce.pl, bądź na adres pocztowy Siostry w butelce s.c. Ul. Dr. W. Eichlera 25, 95-200 Pabianice.
 5. W przypadku reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji do identyfikacji zamówienia tj. paragon zakupu lub jego kopia, numer zamówienia, okoliczności zauważenia wady, data zauważenia wady oraz danych osobowych Reklamującego tj. email i numer telefonu wraz z preferowanym sposobem rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamujący wysyła wadliwy towar Sprzedającemu na własny koszt. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki, po przesłaniu kopii bądź skanu dowodu ich poniesienia na adres kontakt@siostrywbutelce.pl
 7. Siostry w butelce s.c. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni. O sposobie jej załatwienia poinformuje Klienta wiadomością email bądź sms.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności w takiej formie w jakiej dokonał Sprzedającemu przekazania należności.
 9. W sytuacji gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Reklamujący otrzyma zwrot towaru na adres, z którego została wysłana reklamacja oraz zostanie poinformowany o przyczynach nieuznania reklamacji wiadomością